Лекарства Тулавен 100 мг , 100 мл

Тулавен 100 мг , 100 мл

Производител
Вид продукт
Лекарства
Опаковка
флакон х 100 мл
Активна субстанция
Tulathromycin 100 mg в 1 мл
Описание

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Говеда
Лечение и метафилаксия на респираторни заболявания при говеда (BRD), свързани с Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni и Mycoplasma bovis, които се повлияват от tulathromycin. Преди започване на метафилактично лечение трябва да бъде установено наличие на заболели животни в стадото.
Лечение на инфекциозен кератоконюнктивит по говедата, причинен от Moraxella bovis,
чувствителна към tulathromycin.
Свине
Лечение и метафилаксия на респираторни заболявания при свинете (SRD), свързани с Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis и Bordetella bronchiseptica, които се повлияват от tulathromycin. Преди започване на метафилактично лечение трябва да бъде установено наличие на заболели животни в стадото.
Продуктът трябва да се прилага само ако се очаква разболяване на свинете до 2-3 дни.
Овце
Лечение на начален стадий на инфекциозен пододерматит (копитен гнилец), асоцииран с вирулентенDichelobacter nodosus, който изисква системно лечение.

Доза и начин наприложение

Говеда
Подкожно приложение.
Една подкожна инжекция от 2,5 mg tulathromycin/kg т.м. (еквивалентно на 1 ml/40 kg т.м.).
При лечение на говеда с телесна маса над 300 kg, разпределете дозата така, че на едно място да не бъдат инжектирани повече от 7,5 ml.
Свине
Интрамускулно приложение.
Една интрамускулна инжекция от 2,5 mg tulathromycin/kg т.м. (еквивалентно на 1 ml/40 kg т.м.) във врата.
При лечение на свине с телесна маса над 80 kg разпределете дозата така, че на едно място да не бъдат инжектирани повече от 2 ml.
За всяко респираторно заболяване се препоръчва продуктът да се прилага в ранната фаза на болестта и 48 часа след поставяне на инжекцията да се направи оценка на отговора към лечението. Ако клиничните признаци на респираторно заболяване са налице, ако състоянието се е влошило или при ремисия на болестта, лечението трябва да се промени като се приложи друг антибиотик и да продължи до изчезване на клиничните признаци.
Овце
Интрамускулно приложение.
Една интрамускулна инжекция от 2,5 mg tulathromycin/kg т.м. (еквивалентно на 1 ml/40 kg т.м.) във врата.
За правилно дозиране, телесната маса трябва да се определи колкото е възможно по-точно, за да се избегне прилагане на по-малка от необходимата доза.

Карентен срок

Говеда (месо и вътрешни органи): 22дни.
Свине (месо и вътрешни органи): 13 дни.
Овце (месо и вътрешни органи): 16дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се използва при бременни животни, чието мляко ще бъде предназначено за консумация от хора 2 месеца преди датата нараждане.

Подходящ за
 
Едри
 преживни
 
Дребни
 преживни
 
Свине
 
Документи
M & B 🐕 Ветеринарни складове и Клиника
© KSD Enigma Webstore engine
Ние използваме бисквитки и други технологии в сайта. Натискайки линкове в сайта Вие се съгласявате да използвате тези технологии.
 Разбрах!