Лекарства Спировет , 100 мл

Спировет , 100 мл

Производител
Вид продукт
Лекарства
Опаковка
флакон х 100 мл
Активна субстанция
Spiramycin 600 000 IU/ml
Описание

Терапевтични показания:  Лечение на остър клиничен мастит при лактиращи крави, причинен от чувствителни към спирамицин щамове на Staphylococcus aureus. Лечение на респираторни инфекции, причинени от Pasteurella multocida и Mannheimia haemolytica. 

Противопоказания: Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някой от ексципиентите.

Неблагоприятни реакции: При говедата могат да се появят макроскопски лезии на мястото на инжектиране. Тези лезии могат да перзистират 42 дни след инжектирането. При говедата може да се появи хиперсаливация 3 часа след третирането.
Ако забележите сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Доза и начин на приложение: Интрамускулно иприложение. Телесната маса трябва да бъде определена колкото е възможно по-точно, за да се избегне неправилно дозиране.
Мастит: 30 000 IU спирамицин на кг т.м. (т.е. 5 мл от продукта на 100 кг т.м.) два пъти през интревал от 24 часа.
Респираторни инфекции: 100 000 IU спирамицин на кг т.м. (т.е. 5 мл от продукта на 30 кг т.м.) два пъти през интревал от 48 часа.
Не прилагайте повече от 15 мл на едно място на инжектиране. Ако това означава, че дозата трябва да бъде разделена на две инжекции, то инжекциите трябва да се прилагат от двете страни на врата. Ако са необходими повече от две инжекции в курса на лечение, то те трябва да се прилагат на разстояние една от друна от поне 15 см на една и съща страна на врата. Същата практика трябва да се спазва и за втората доза (след 24 или 48 часа), като се гарантира, че между всички инжекции, приложени като част от лечението, е спазено разстоянието от поне 15 см. Тази процедура е необходима с цел отделните места на инжектиране да са разделени. Неспазването на инструкцията може да доведе до наличие на остатъчни количества над установените максимално допустими стойности на остатъчни количества от 200µg/kg за мускулатура.

Карентен срок

Месо и вътрешни органи: 75 дни.
Мляко: Мастит – 13.5 дни; Респираторни инфекции – продуктът не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Подходящ за
 
Едри
 преживни
Документи
M & B 🐕 Ветеринарни складове и Клиника
© KSD Enigma Webstore engine
Ние използваме бисквитки и други технологии в сайта. Натискайки линкове в сайта Вие се съгласявате да използвате тези технологии.
 Разбрах!