Лекарства Прид делта

Прид делта

Производител
Вид продукт
Лекарства
Опаковка
пластмасово устройство в алуминиев плик
Активна субстанция
1.55 g прогестерон за устройство
Описание

Терапевтични показания: За контрол на естралния цикъл при крави и юници включително:
– синхронизация на еструса при схеми с фиксирано време на изкуственото осеменяване.
– синхронизация на еструса на животното донор и животното реципиент при ембриотрансфер. Да се използва в комбинация с простагландин (PGF2a или аналог).
– индукция и синхронизация на еструса при циклиращи и нециклиращи говеда, включително при схеми с фиксирано време на изкуственото осеменяване
– индукция и синхронизация на еструса при циклични и нециклични говеда, включително при схеми с фиксирано време на изкуственото осеменяване. При циклиращи говеда: да се използва в комбинация с простагландин (PGF2α) или аналог.
– При циклиращи и нециклиращи говеда: да се използва в комбинация с гонадорелин рилизинг хормон (GnRH) или аналог и PGF2α или аналог.
– При нециклиращи говеда: да се използва в комбинация с PGF2α или аналог и конски хорионгонадотропин (eCG).

Противопоказания: Да не се използва при полово незрели юници или женски животни с аномалии на гениталиите, напр. фримартини. Да не се използва по-рано от 35 дни след отелването. Да не се използва при животни, страдащи от инфекциозни и неинфекциозни болести на половата система. Да не се прилага на бременни животни.

Неблагоприятни реакции: По време на 7-дневния курс на третиране (престой във влагалището) устройството може да предизвика лека до умерена локална реакция (например възпаление на стените на влагалището). Клинично изследване при 319 крави и юници показа, че 25% от животните имат провлачени или мътни вагинални секреции по време на изваждането. Тази локална реакция преминава спонтанно без необходимост от лечение и не оказва влияние на осеменяването и плодовитостта.
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:
– много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и) реакция(и))
– чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) /5 2
– не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни)
– редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10000 третирани животни)
– много редки (по-малко от 1 животно на 10000 третирани животни, включително изолирани съобщения).
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Доза и начин на приложение: Вагинално приложение. 1.55 g прогестерон на животно за 7 дни. Преценката за схемата, която да бъде използвана се прави от отговорния ветеринарен лекар в зависимост от желаната цел при животното или стадото. Следните схеми са изпитани и могат да бъдат използвани:
За синхронизация на еструса и синхронизация на донора и реципиента при ембриотрансфер:
• Поставете устройството за 7 дни.
• Инжектирайте простагландин (PGF2 α) или аналог 24 часа преди изваждането му
• Извадете устройството
• При животните, отговорили на третирането появата на еструса обикновено е в рамките на 1-3 дни след изваждането на устройството. Кравите трябва да се осеменят до 12 часа след първото откриване на еструса или 56 часа след изваждането на устройството.
За индукция и синхронизация на еструса при фиксирано време на изкуственото осеменяване: Следните схеми с фиксирано време са докладвани и най-често срещани в литературата:
При циклични крави:
• Поставете устройството за 7 дни
• Инжектирайте простагландин (PGF2 α) или аналог 24 часа преди отстраняване на устройството
• Извадете устройството
• Животните трябва да бъдат осеменени 56 часа след изваждане на устройството.

При циклични и нециклични говеда (включително крави-реципиенти):
• Поставете устройството за 7 дни
• Инжектирайте GnRH или аналог при поставянето му
• Инжектирайте простагландин (PGF2 α) или аналог 24 часа преди изваждането на устройството
• Животните трябва да бъдат осеменени 56 часа след изваждане на устройството или
• Инжектирайте GnRH или аналог 36 часа след изваждане на устройството и направете изкуствено осеменяване във фиксирано време 16 до 20 часа по-късно.

Или като алтернатива:
• Поставете устройството за 7 дни
• Инжектирайте GnRH или аналог при поставянето му
• При изваждането инжектирайте простагландин (PGF2 α) или аналог
• Инжектирайте GnRH или аналог 56 часа след изваждане на устройството
• Животните трябва да бъдат осеменени 16 до 20 часа по-късно

При нециклични говеда:
• Поставете устройството за 7 дни
• Инжектирайте простагландин (PGF2 α) или аналог 24 часа преди изваждането му
• Инжектирайте eCG при изваждането на устройството
• Животните трябва да бъдат осеменени 56 часа след изваждане на устройството. Използвайки апликатора, поставете едно устройство във влагалището на животното. Устройството трябва да остане на място 7 дни. Устройството е предназначено само за еднократна употреба.

Карентен срок
Няма
Подходящ за
 
Едри
 преживни
Документи
M & B 🐕 Ветеринарни складове и Клиника
© KSD Enigma Webstore engine
Ние използваме бисквитки и други технологии в сайта. Натискайки линкове в сайта Вие се съгласявате да използвате тези технологии.
 Разбрах!