Фирма ЕТ “М енд Б – Янко Митев ” е създадена през 1995 год. и започва дейност, като клиника за луксозни и декоративни животни и птици . Следващата година към клиниката е открита и започва дейност ветеринарна аптека.

През 1997 год. фирмата открива и регистрира склад на едро за ветеринарно медицински препарати / ВМП /.

Към фирмата работят следните обекти:

 1. Склад на едро за ВМП – гр. Ямбол
 2. Склад на едро за ВМП – гр. София
 3. Ветеринарна клиника – гр. Ямбол,
  ул. “Хан Тервел”
 4. Ветеринарна аптека – гр. Елхово
 5. Ветеринарна аптека – гр. Стралджа
 6. Ветеринарна аптека – гр. Болярово
 7. Зайцеферма за производство на племенни зайци за разплод.
 8. Овцеферма в гр. Елхово
 9. Овцеферма в с. Тенево
 10. Овцеферма в с. Воденичане

Складове за ВМП

Работим изключително с регистрирани на пазара фирми производители и вносители на ВМП . Качеството на продуктите с които работим е гарантирано със сертификати .

Лечебна дейност

 • Клиники
 • Ветеринарни аптеки

Животновъдство

 • зайци за разплод от породите Белгийски великан, Пъстър немски великан, Бял великан, Бял новозенладски и Калифорнийски
 • овце от породата Мутон Шароле – месодайно направление
 • овце от породата Лакон – млечно направление


Търговска дейност:
склад София:
д-р Николай Христов – 0887 227409
e-mail:

Склад Ямбол:
д-р Димитър Чапкънов – 0887 803502
e-mail:

Животновъдство:
д-р Янко Митев – 0888 201569
Лечебна дейност:
Ветеринарна клиника “М енд Б”
Гр.Ямбол
Ул.“Хан Тервел” №32
Тел 046 661929
д-р Янко Георгиев – 0889 857293
e-mail: